Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
bomontlgd@hpu2.edu.vn

Hội thảo khoa học Bộ môn Tâm lý - Giáo dục: "Tâm lý học – Giáo dục học với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường sư phạm"

Sáng ngày 25/5/2021, Bộ môn Tâm lý giáo dục,Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tiến hành hội thảo khoa học cấp Bộ môn bằng hình thức trực tuyến.

Đến dự buổi hội thảo có đại diện Phòng KHCN&HTQT, TS. Dương Đình Thắng và toàn thể giảng viên Bộ môn Tâm lý - Giáo dục.

TS. Doãn Ngọc Anh trưởng Bộ môn đã điều hành buổi hội thảo và khẳng định các báo cáo chi tiết trong kỷ yếu là những tham luận có ý nghĩa thiết thực đối với việc giáo dục văn hóa ứng xử trong nhà trường nói riêng và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học của đơn vị nói chung.

Tại hội thảo, các khách mời và thành viên được nghe 3 bản báo cáo chi tiết của TS. Nguyễn Đình Mạnh về việc lựa chọn nội dung và phương thức giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho học sinh hiện nay; báo cáo của ThS. Trần Thanh Tùng về văn hóa ứng xử học đường và báo cáo của ThS. Triệu Thị Lương về tính chuyên nghiệp của người giáo viên.

Sau báo cáo chi tiết, các thành viên trong hội thảo đã có những chia sẻ và trao đổi tích cực xoay quanh chủ đề xây dựng văn hóa ứng xử trong trường sư phạm và đưa ra những gợi ý sát thực cho việc lồng ghép các nội dung này trong học phần Tâm lý học và Giáo dục học.

Đặc biệt hội thảo còn có sự tham gia của GVC. ThS. Lê Xuân Tiến, nguyên Bí thư chi bộ Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, với tham luận về việc rèn luyện văn hóa ứng xử cho sinh viên thông qua thực hành tư vấn tâm lý học sinh. Có thể thấy một bầu không khí cởi mở, sôi nổi, nhiệt huyết xuyên suốt hội thảo, các thành viên tham gia viết bài cũng như các báo cáo viên đều thẳng thắng trao đổi và chia sẻ những ý tưởng khoa học trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao.

Kết thúc hội thảo, TS. Dương Đình Thắng, đại diện phòng KHCN&HTQT cũng đã trao đổi những nội dung liên quan đến chất lượng của hội thảo và gợi ý việc lựa chọn các báo cáo để đăng trong tạp chí khoa học của trường và các tạp chí khác nhau.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

TS. Nguyễn Đình Mạnh  trình bày Tham luận  “Một vài trao đổi về lựa chọn nội dung và phương thức giáo dục văn hóa ứng xử học đường cho học sinh hiện nay

ThS. Trần Thanh Tùng trình bày Tham luận  "Một số vấn đề cơ bản về văn hóa ứng xử học đường"

 

ThS. Triệu Thị Lương trình bày Tham luận  "Tính chuyên nghiệp của người giáo viên – một yêu cầu đặc trưng đối với hoạt động nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập"

 

05/25/2021

Tin bài: TS. Ngô Thị TrangTags:


Bài viết khác